Gelegaliseerde/Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling, ook wel gewaarmerkte vertaling of officiële vertaling genoemd, is een vertaling van de hand van een vertaler die bij een rechtbank van eerste aanleg de eed heeft afgelegd.

Onze beëdigde vertalers zetten hun stempel op de documenten die ze zelf hebben vertaald.

Een gewaarmerkte vertaling wordt door de rechtbanken en bestuurslichamen dan ook erkend als een officieel document.

Beëdigde vertalingen zijn vereist voor allerlei administratieve stukken, zoals documenten van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte …), uittreksels van de Kamer van Koophandel, arresten, diploma’s …

Beëdigde vertalingen nemen iets meer tijd in beslag, aangezien we u het oorspronkelijke document met de stempel en de handtekening van de vertaler per post moeten bezorgen

In een internationaal kader, zijn beëdigde vertalingen van officiële documenten in een vreemde taal nodig voor :

Vertalen - Lokaliseren

Accurate medische vertalingen

Ons team van deskundigen is opgeleid voor medische vertalingen.

Juridische vertalingen

Onze taalkundigen volgden een rechtenopleiding voor uw juridische vertalingen.