Fluistertolken

Soms heeft slechts één persoon in een groep vertaling nodig.

In dat geval kan de tolk plaatsnemen achter die persoon en de vertaling in zijn oor fluisteren. Dat noemen we in het vak fluistertolken.

Die tolktechniek komt slechts zelden voor, omdat die van de andere aanwezigen in de vergaderzaal heel wat discipline vergt. De tolk beschikt immers niet over hulpmiddelen of geluidsversterking. Er moet dus absolute stilte heersen onder de deelnemers, zodat de tolk de uiteenzetting goed kan horen en die vervolgens in het oor van zijn klant kan fluisteren.

Autres services d'interprétation de conférence

Simultaan tolken

Dezelfde boodschap simultaan vertaald in verschillende talen (voor deze techniek is speciaal materiaal nodig).

Simultaan tolken voor audits of werfbezoeken

Voor audits en bedrijfsbezoeken stelt uw tolk aangepast materiaal ter beschikking.