Onze filosofie

Kwaliteitscontrole – Vertrouwelijkheid – Native speakers – Een beproefde werkwijze

Bij Tradivarius zijn uw documenten in goede handen !

Alle medewerkers van Tradivarius zijn strikt gebonden aan de deontologische regels van het vak.

De meeste van onze vertalers en tolken zijn aangesloten bij de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Ze verbinden zich er dus toe de bepalingen na te leven van de deontologische code die hun verplichtingen en kwaliteitseisen voorschrijft.

Voor meer informatie over die deontologische code, kunt u terecht op de volgende website: deontologische code van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. https://www.cbti-bkvt.org/nl/publications/code-of-conduct

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitsgarantie voor de door Tradivarius gemaakte vertalingen.

Tradivarius heeft een betrouwbare methode voor kwaliteitscontrole ontwikkeld.

Dankzij ons intern systeem voor kwaliteitsopvolging, kunnen we u vertalingen van onberispelijke kwaliteit bezorgen.

Uw projectmanager begeleidt u tijdens het volledige vertaalproces, van de aanvraag van uw prijsopgave tot de levering van uw vertaalde documenten.

Raadpleeg ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Beroepsgeheim: vertrouwelijkheid vóór alles

De vertrouwelijkheid wordt al gewaarborgd vanaf het moment dat u de te vertalen documenten naar ons stuurt. De naleving van het beroepsgeheim maakt deel uit van de deontologie van vertalers en tolken.

Tradivarius draagt het beroepsgeheim hoog in het vaandel en gaat hierin dan ook nog een stapje verder door elke medewerker een vertrouwelijkheidsverklaring te laten ondertekenen.

Vertrouwelijkheidsgarantie

Al onze vertalers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, de gulden regel van het vertaal- en tolkvak.

Accreditaties

Professionele garanties. 
Tradivarius is lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.

'Native speakers'

Vertalingen door professionele ‘native speakers’.

Al onze vertalers werken uitsluitend in hun moedertaal.
De managers van Tradivarius hechten bijzonder veel belang aan deze gulden regel, die borg staat voor een vlotte stijl en onberispelijke kwaliteit.

De elegante, natuurlijke en vlotte stijl van iemand die schrijft in zijn moedertaal kan iemand die in een vreemde taal vertaalt onmogelijk evenaren, zelfs niet als die werkelijk uitblinkt in die vreemde taal.

We wijzen een aanvraag dan ook liever af wanneer blijkt dat we in ons netwerk van vertalers niet beschikken over iemand die uw tekst in zijn moedertaal kan vertalen.

Neem contact op

Wenst u beroep te doen op onze diensten ? Heeft u een vraag ? Wenst u meer informatie over een van onze diensten ?

Werken voor Tradivarius

Beschikt u over een vertaal- en/of tolkdiploma en hebt u betrouwbare referenties ?