Conferentietolken

Conferentietolken, uw garantie voor een geslaagde studiedag

Simultaanvertolking vereenvoudigt de communicatie tussen personen die verschillende talen spreken en die elkaar bijgevolg niet kunnen verstaan zonder de tussenkomst van een conferentietolk.

Al onze conferentietolken zijn gediplomeerde professionals en hun vaardigheden zijn bevestigd door collega’s.

Ze beheersen hun werktalen tot in de puntjes en hebben een zeer brede algemene kennis verworven, zodat ze zich vertrouwd voelen met de meeste onderwerpen die u wilt behandelen.

Die uitgebreide taalkundige en algemene bagage stelt onze conferentietolken in staat zich voor te bereiden op en aan te passen aan de meest uiteenlopende situaties: medische symposia, vakbondsonderhandelingen, technische studiedagen…

Geheimhouding is een van de essentiële eigenschappen van een goede tolk. Tolken wonen immers vertrouwelijke uitwisselingen bij en een strikte naleving van het beroepsgeheim is dan ook onontbeerlijk.

Tradivarius begeleidt u vanaf de eerste voorbereidende stappen van uw evenement tot de grote dag, gaande van persoonlijke ontmoetingen tussen twee personen tot colloquia met honderden aanwezigen.

Tradivarius begeleidt u vanaf de eerste voorbereidende stappen van uw evenement tot de grote dag, gaande van persoonlijke ontmoetingen tussen twee personen tot colloquia met honderden aanwezigen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende tolktechnieken al naargelang van de situatie :

Tradivarius verzorgt een dienstverlening op maat die is aangepast aan uw wensen :

Conferentietolken

Simultaan tolken

Dezelfde boodschap simultaan vertaald in verschillende talen (voor deze techniek is speciaal materiaal nodig).

Simultaan tolken voor audits of werfbezoeken

Voor audits en bedrijfsbezoeken stelt uw tolk aangepast materiaal ter beschikking.

Fluistertolken

De tolk gaat naast of achter u zitten en fluistert de vertaling van alle gesproken boodschappen in uw oor.

Neem contact op

Wenst u beroep te doen op onze diensten ? Heeft u een vraag ? Wenst u meer informatie over een van onze diensten ?

Werken voor Tradivarius

Beschikt u over een vertaal- en/of tolkdiploma en hebt u betrouwbare referenties ?